Logo

Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

În cadrul acestui document, vă informăm cu privire la modul în care Velocita (sau, în situația dată, noi) prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitatea noastră de operator de date cu caracter personal.

Vă rugăm să parcurgeți acest document în întregime. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la conținutul acestui document, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

 • Încheierea contractului. În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza produsele comandate. Pot fi prelucrate următoarele tipuri de date: e-mail, nume, adresă de livrare, date de facturare și număr de telefon. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus este încheierea și executarea contractului dintre noi și dumneavoastră.

 • Prelucrarea datelor după încetarea contractului. Este posibil să prelucrăm datele dvs. în scopul afirmării, exercitării sau apărării drepturilor noastre sau a drepturilor și intereselor altor persoane în fața instanțelor de judecată, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor de arbitraj, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează litigii, precum și a avocaților noștri, a consultanților sau a altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, implicate în aceste litigii sau negocieri. În această situație, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, după caz, pe baza îndeplinirii obligațiilor legale care ne privesc sau a intereselor noastre legitime în apărarea drepturilor și intereselor noastre. În acest caz, datele pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește pot include: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de reședință, adresa poștală și alte date incluse în facturile emise către dumneavoastră.

 • Desfășurarea operațiunilor corporative. În contextul operațiunilor de restructurare și al altor activități similare, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră prin dezvăluirea acestora către anumiți consultanți, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării este fie interesul nostru legitim de a participa în mod eficient la astfel de operațiuni corporative, fie îndeplinirea obligațiilor legale.

 • Rezolvarea cererilor sau a solicitărilor dumneavoastră. În situația în care ne transmiteți solicitări sau întrebări, vom prelucra datele dvs. pentru a soluționa respectiva cerere. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include numele, adresa de e-mail și conținutul solicitării dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrare în acest caz este soluționarea solicitării dumneavoastră.

 • Cookies. Site-ul www.velocita.ro utilizează fișiere cookie pentru a asigura o experiență de utilizare personalizată prin salvarea anumitor preferințe pe care le exprimați la accesarea site-ului. De fiecare dată când vizitați pagina, site-ul web va trimite module cookie pe computerul dvs. și va accesa aceste module cookie.

Pe site-ul www.velocita.ro, cookie-urile sunt utilizate în diverse locații pentru a oferi servicii personalizate, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt utilizate pentru a genera statistici care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care oamenii utilizează site-ul, permițându-ne să îmbunătățim structura și conținutul.

Pentru detalii cu privire la politica de cookie-uri, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri furnizată pe site. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor este consimțământul dumneavoastră.

 • Trimiterea de oferte la inițiativa noastră, în urma consimțământului dumneavoastră. În cazul în care ați fost de acord să primiți comunicări (SMS, e-mailuri etc.) referitoare la produsele noastre, vom prelucra anumite date pentru a vă putea trimite astfel de informații. Datele pe care le vom prelucra includ numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Temeiul juridic pentru prelucrare, în acest caz, este consimțământul dumneavoastră.

 • Sursa datelor

Majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm le primim direct de la dumneavoastră. Aceste categorii de date includ următoarele: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de reședință și adresa poștală.

 • Transferul datelor

La acest moment nu intenționăm să transmitem datele dumneavoastră către terți.

 • Stocarea datelor

Vom păstra datele dvs. în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, iar perioada de stocare variază în funcție de scopul în care sunt prelucrate și de categoria de date. Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi reglementările contabile sau arhivistice) ne obligă să păstrăm datele dvs. pentru o anumită perioadă de timp. În cazul în care nu există o perioadă de stocare stabilită prin lege, vom lua în considerare perioadele de prescripție aplicabile, împreună cu practicile recomandate în domeniul protecției  datelor.

 • Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională

În acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către entități din țări terțe sau organizații internaționale. În cazul în care un astfel de transfer devine necesar, vă vom informa în prealabil și, dacă este cazul, vă vom solicita consimțământul.

 • Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita                                                                        
 • Dreptul de acces la date: Aveți dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm, precum și de a obține informații de la noi cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.                                                                                                
 • Dreptul de rectificare a datelor: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. pe care le prelucrăm, în cazul în care acestea sunt inexacte.                                                               
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm în cazul în care activitatea de prelucrare nu mai are un temei legal.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor: Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră.                                                                      
 • Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. de către noi sau în numele nostru.                                                                                                                                 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dvs. pe care le prelucrăm sau și de a le transfera către un alt operator de date.                                          
 • Dreptul de a retrage consimțământul: În cazurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.                 
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dvs. de către noi sau în numele nostru.

Pentru a vă exercita drepturile și, în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate mai jos. În plus, dacă aveți nevoie de informații sau clarificări suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu noi.

 • Ce se întâmplă în situația în care nu ne furnizați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele la care se face referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați datele solicitate la punctele 2 (i) – (iii) de mai sus, atunci va fi posibil să vă furnizăm produsele comandate, deoarece aceste date sunt esențiale pentru încheierea contractului dintre Velocita și dumneavoastră.

 • Datele noastre de contact

Adresa: Aleea Privighetorilor 82-84 , Sector 1, București 014031; email: contact@velocita.ro, website: www.velocita.ro